zaterdag 22 december 2012

Less is more (high pressure aria's)


Door allerlei factoren waar al voldoende over geopperd is, is heden ten dagen de populatie zeebaars behoorlijk geslonken, de laatste jaren is dat maar wat duidelijk geworden.
Dit is zeer zeker ook het geval in de Oosterschelde, enfin idem voor alle andere locaties, de vangsten zijn in vergelijking tot "vroeger" en dan doel ik om zo'n pak hem beet 10 jaar geleden sterk gereduceerd.
Dit geldt niet alleen voor de aantallen zeebaars maar zeker ook voor het formaat.


Voorheen waren er gedurende het zeebaarsseizoen scholen jagende baarzen waar te nemen, de laatste jaren heb ik ze nauwelijks of in het geheel niet gezien.
De scholen en/of individuele vissen die onze wateren de laatste jaren nog wel bevolken zijn een stuk moeilijker te bevissen dan voorheen, een logisch gevolg.
Deze vissen kunnen het permitteren een stuk voorzichtiger te foerageren, bovendien is voedselnijd minder en minder aan de orde, de grote populatie van voorheen moest zijn kostje snel bij elkaar "sprokkelen" voordat een soortgenoot hen voor was.
Voor wantrouwen en voorzichtigheid was niet veel tijd, op dat punt zie je de laatste jaren een sterke verandering, meer dan voldoende voedsel en een sterk gereduceerde populatie zeebaars, deze baarzen zullen selectiever zijn wat betreft hun dagelijkse behoefte aan voedsel, simpel, er is voldoende !!


Het van nature aanwezige wantrouwen en voorzichtigheid gaat een belangrijke rol spelen bij het jachtgedrag van vriend zeebaars, deze laatste gaat selectief te werk en zal voor nu alleen nog maar "de krenten uit de pap pikken"
Een tweede fenomeen is de dressuur, voor mij is het absoluut bewezen dat de zeebaars bepaalde vormen en zeker ook -geluiden wat betreft ons kunstaas gaat herkennen en associëren met gevaar.
Je moet dan denken aan scholen zeebaars die een bepaald kunstaas waarnemen en vervolgens een soortgenoot die in de problemen komt bij het aanvallen van onze plug of ander kunstaas.
Zeker op de stekken waar veel gevist wordt zullen kunstaasvormen die voorheen succesvol waren meer en meer falen na verloop van tijd, met softbaits is dit weliswaar minder het geval om de simpele reden dat deze minder makkelijk te definiëren is door het ontbreken van geluidsdragers, bepaalde geluidsdragers in pluggen met de intentie de aandacht van de zeebaars te trekken gaan hier absoluut tegen ons werken en worden na verloop van tijd geassocieerd met gevaar, ofwel, afblijven !!


Het bovenstaande wordt de laatste paar jaar bevestigd door het feit dat de kunstaasvisserij erg taai bleek te zijn, tegelijkertijd waren er goede tot zeer goede vangsten met natuurlijke aassoorten als zagers etc, op diverse stekken waren de baarzen zeker wel aanwezig maar lieten zich alleen verleiden aan natuurlijke soorten aas en negeerden ons kunstaas, sterker nog, op stekken waar prima vangsten werden geboekt op bepaalde dagen met dobber en zager volgde geen enkele aanbeet op kunstaas, stof tot nadenken !
Helaas voor de kunstaasvisser onder u, maar het zal zeker ook de komende jaren taai worden, althans als men voortborduurt en vast blijf houden aan de soorten kunstaas die voorheen zo succesvol waren.
Al het bovenstaande wordt door sommige gezien als onzin, mij best, op diverse locaties waar men al wat langer vist op zeebaars met kunstaas is dressuur en wantrouwen al veel eerder bewezen en gemeengoed geworden onder de lokale vissers, In Japan en dan met name Tokio bay maar ook in Frankrijk speelt het wantrouwen en dressuur zo'n belangrijke rol dat men continu zoekt naar nieuwe invalshoeken om het één en ander te doorbreken, merknamen als Tackle House en Jackson etc. produceren pluggen die hier uitkomst kunnen bieden, denk hier aan kunstaas dat zich op een natuurlijkere manier beweegt en juist niet is voorzien van een karakteristieke geluiddrager.
Kortom, om wantrouwen en/of dressuur het hoofd te bieden is een meer subtielere aanpak de weg naar succes als je het mij vraagt, in dat geval is het een kwestie van "overdaad schaad" pluggen die moeilijker te definiëren zijn en niet herkenbaar aan een bepaalde klank.
Qua duikende pluggen waren voor mij de afgelopen paar jaar duidelijke verschillen merkbaar tegenover de pluggen die al wat langer in m,n tas zitten.
Een paar voorbeelden hiervan zijn: Jackson Artist, Tackle House M, Megabass Vision 95 en Duo Terrif, allen silent.
Voor mij persoonlijk hebben ze niet de voorkeur omdat ik graag met pluggen vis, maar zeker ook de soft jerkbaits als de M.B. Xlayer,Lunckercity Fin-S, -Slug-go etc. is een goede optie om eens in te zetten op "moeilijke" stekken c.q -dagen vanuit deze optiek.


Wat betreft de oppervlakte visserij is dressuur/wantrouwen wellicht het meest merkbaar, veel volgers en schijnaanvallen maar vaak blijft het daar ook bij, het succes van bijvoorbeeld de Sammy is sterk minder geworden na het gebruik door hele volksstammen, frappant dat de Sammy in "den beginne" overal succes boekte en nu slechts sporadisch nog hier en daar, althans het conventionele model met "glass rattle".Neem de proef eens op de som en probeer het eens met een "stille" Sammy, minder makkelijke te bemachtigen maar er bestaat een uitvoering zonder de glass rattle voorzien van een vast gewichtje i.p.v. kogels.


Nog een aardig voorbeeld van een "andere" aanpak is de Red Pepper van Tiemco, een "silent" oppervlakte plug met een "erratic action" ofwel een variabele zwemactie, geen vast patroon links rechts wtd maar een onvoorspelbare actie, de bewegingen van deze plug zijn divers, af en toe op/neer, dan weer links/rechts zelfs links/links en dan weer rechts of andersom, kortom een actie die continu verandert en niet snel wordt doorzien als een vast patroon, iedere afwisseling met de hengeltop geeft een andere beweging.


Kogels zijn gefixeerd

Andere geluidsdragers kunnen evengoed voor wat meer succes zorgen, wellicht tijdelijk, zo bleek de z.g.n. one knocker ineens wel effectief te zijn aan het oppervlakte water, geen gerammel maar een enkele kogel die een monotoon dof geluid produceert bracht voor mij persoonlijk meer succes op dan de gekende "rammelaars"
Al met al stof tot nadenken voor het komende seizoen lijkt mij.